2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989

Priestor

Lazaretská 9, Štefánikova 21, Velehradská 7/A, Riazanská 52, Hlavatého 3, Somilického 1, Tyršovo nábr.
1999 - 1999

Juraj Čarný: Cítil som poslanie sprostredkovať umelecké diela publiku

Zaznamenala: Denisa Gura Doričová

Ako vznikla myšlienka založiť galériu Priestor for Contemporary Arts?

Keď som v roku 1995 vstúpil výstavou Billboart na umeleckú scénu, cítil som poslanie sprostredkovať umelecké diela publiku. Umožniť konkrétnemu divákovi zažiť to, čo som mal možnosť prežívať sám pri návšteve ateliérov. Túžil som spolupodieľať sa ako modelový divák na finálnej vizuálnej podobe prezentácie umeleckých diel.

Otázka otvorenia vlastnej galérie preto bola logickým vyústením mojich zámerov. Situácia koncom 90. rokov v Bratislave bola radikálne odlišná od stavu, ktorý poznáme dnes. Väčšina nových porevolučných galérií, ako boli M+M, Gerulata, Kleibl Gallery, zanikla a v Bratislave neexistoval žiadny alternatívny výstavný priestor.

Umeleckú scénu viac ako SNG a GMB udržiavali pri živote mimobratislavské aktivity Trnavskej synagógy, PGU a ŠGBB a Múzea Vojtecha Löfflera v Košiciach. Galéria Priestor for Contemporary Arts, neskôr premenovaná na SPACE, bola založená ako neziskový project space, zastrešujúci viacero postupne vznikajúcich nezávislých projektov zameraných na prezentáciu súčasného umenia na Slovensku a vo svete, rezidenčné programy, public artové projekty, výskumné, publikačné a vzdelávacie aktivity.

Vystavovala autorov systematicky spochybňujúcich zaužívané komunikačné stratégie, rozbíjajúcich formálnu a obsahovú štruktúru umeleckých diel a nekompromisne sa pokúšajúcich o inováciu a experiment. Hlavným poslaním SPACE bolo vytvárať interaktívny priestor pre komunikáciu diváka so súčasným umením a iniciovať medzinárodnú konfrontáciu a výmenu.

Kde sa prvá galéria nachádzala a kto ďalší stál pri zrode projektu?

Galéria Priestor for Contemporary Arts zahájila svoju činnosť vo white-cube priestoroch bývalého protileteckého fašistického bunkra na Somolického 1/B neďaleko Palisád. Vznikla v spolupráci kurátora Juraja Čarného s maliarom Martinom Knutom, v tom čase riaditeľom reklamnej agentúry Publicis.Knut, a spolumajiteľkou budovy Miladou Bednárovou. Svoju činnosť zahájila 26. mája 1999.

Paralelne s výstavami slovenských a zahraničných umelcov realizovala sériu prednášok, diskusií, medzinárodných konferencií, ale aj koncertov a iných experimentálnych prezentácií. Postupne predstavila najvýraznejších autorov nastupujúcej generácie. Patrili k nim Roman Ondák, Stano Masár, Dorota Sadovská, Anetta Mona Chisa, Lucia Tkáčová, Marek Kvetán, Marko Blažo, Cyril Blažo, Erik Binder, Milan Mikula, Richard Fajnor a ďalší.

Prezentovala rešpektovaných autorov strednej a staršej generácie ako Otis Laubert, Igor Kalný, Milan Paštéka, Michal Kern, ale aj viaceré medzinárodné „hviezdy”: Martin Creed, Pawel Althamer, Plamen Dejanoff, Josef Dabernig, Alicia Framis, Kateřina Vincourová, AZORRO, kurátorské projekty METRO, Pretty Communication, Runaway, Upside down, Sound studio a ďalšie. Dana Halušková a Lucia Čarná iniciovali vznik každoročne organizovaného Vianočného bazáru.

SPACE mal mnoho podôb, košatil sa. Môžeš opísať jednotlivé vývojové štádiá?

V roku 2006 sa SPACE presťahoval do záhradnej vily z 19. storočia na Lazaretskej 9, kde okrem iného uviedol formát Crazycurators Biennale, Crazycurators Award a SPACE residency LAB. Pripravil kurátorské projekty Diany Majdákovej – Nájdi 10 rozdielov, East of Eden a projekt Juraja Čarného LEGO. V rámci samostatných výstav sa predstavili Matúš Lányi, ale aj Cesare Pietroiusti, ktorý v Bratislave založil virtuálnu „komerčnú” galériu Evolution de l’art. Nový projekt prednášok a diskusií „Not only young art is” si kládol za cieľ upozorniť mladú generáciu na prínos stále žijúcich autorov staršej generácie.

V roku 2008 sa SPACE opäť presťahoval na Štefánikovu 21 a založil novú pobočku project SPACE, ktorá sídlila v historickom centre Bratislavy na Františkánskom námestí 7. Koncepcia nového priestoru bola vytvorená s cieľom ponúknuť v centre Bratislavy miesto na prezentáciu inovatívneho a experimentálneho domáceho a zahraničného umenia najmladšej generácie (Abidin travels, Stano Masár, Videoart.cz a i.). Mestská časť Bratislava-Staré mesto činnosť galérie napriek dohode predčasne ukončila.

V roku 2009 SPACE pôsobil vďaka spolupráci s nadáciou OSF v priestoroch OPEN Gallery na Baštovej ul. 5 v Bratislave. Realizoval tu viacero projektov, okrem iného európsky projekt kurátoriek Ivany Madariovej a Kataríny Slaninovej Atlantis.

Od roku 2010 SPACE zase pôsobil vďaka veľkorysej podpore Martina Jónu v zrekonštruovaných priestoroch bývalej kotolne na Velehradskej 7/A v bratislavskom Ružinove. Priestor pripomínajúci „kunsthalle” umožnil vznik viacerých výpravnejších medzinárodných projektov, ako boli Tranzitland, Erased Walls, Middle East Europe, ale aj samostatných výstav Jána Vasilka, Davida Možného, Márie Čorejovej a ďalších. Vzhľadom na finančne nepriaznivú situáciu SPACE činnosť na tejto adrese ukončil.

Nakoniec – roku 2013 SPACE pôsobil vďaka podpore SLSP a spolupráci s Danom Didom v presklenom lodnom kontajneri architekta a aktivistu Olivera Kleinerta. Najprv na Festivale Bažant Pohoda, následne na Tyršovom nábreží (Magio pláž) a ako pilotný projekt pripravovaného komunitného centra Kontakt na Šafárikovom námestí. Predstavil autorov ako Ilona Németh, Magda Stanová, Igor Przybylski a Peter Barényi. SPACE ukončil svoju činnosť na konci roka 2013.

Vznikli aj projekty, ktoré prekračovali steny sídla galérie, dokonca aj štátne hranice.

Viacero projektov SPACE zrealizoval v iných galériách na Slovensku a vo svete, napríklad v Museum of Modern Art Saint Étienne, Museum of Contemporary Art Belgrade, Museum of Contemporary Art Novi Sad (kurátorka Lýdia Pribišová), Freies Museum Berlin, Karlín Studios Praha, Make Up Gallery, Kasárne-Kulturpark Košice, na festivaloch Pohoda, Wilsonic, 4 živly, Divadelná Nitra, v OPEN SPACE vo Viedni, v Gallery Sonia Rosso v Turíne, v Galérii Vartai vo Vilniuse, v Galérii HIT, na paralelnom evente Manifesty v ateliéri Koen Vanmechelena v Hasselte (Hotel de Inmigrantes) a i. SPACE sa pravidelne spolupodieľal na kurátorskej príprave a organizačnom zabezpečení najväčšej medzinárodnej výstavy súčasného umenia v strednej Európe – Prague Biennale (kurátori Lýdia Pribišová, Katarína Slaninová, Mira Putišová, Juraj Čarný), ale aj Mediations Biennale v Poznani.

Billboart Gallery Europe bol medzinárodný public-artový projekt realizovaný na billboardoch v spolupráci s partnermi v 12 európskych krajinách. Vznikol v spolupráci s Richardom Fajnorom, neskôr ho viedla Mira Keratová. Potulná galéria/Nomad SPACE (2007 – 2009) bola mobilnou platformou prezentujúcou súčasné umenie na verejnosti v priestore nákladného auta. Nomad SPACE parazitoval na výstavných projektoch iných inštitúcií a organizácií, túlal sa po slovenskom vidieku aj zahraničných metropolách, ako súčasť programu rešpektovaných kultúrnych podujatí alebo ako protest proti nim.

CRAZYCURATORS BIENNALE (2006 – 2013) pôvodne projekt štyroch stredoeurópskych galérií (Raster, Display, Trafó, SPACE), viedol k založeniu experimentálneho „bratislavského” bienále kritizujúceho zaužívanú prax megalomanských bienále koncentráciou na koncepčnú spoluprácu jedného kurátora s jedným umelcom.

SPACE residency LAB (2006 – 2014) prvý bratislavský rezidenčný program pre umelcov a kurátorov, bol zameraný na iniciáciu medzinárodnej spolupráce. V rámci siete rezidenčných programov (Futura v Prahe, Lumen Foundation, Studio v Budapešti a a-i-r laboratory vo Varšave) pozýval zahraničných umelcov žiť a tvoriť do Bratislavy a vysielal slovenských umelcov do zahraničia. SPACE residency LAB pôsobil na Lazaretskej 9, Štefánikovej 21, Velehradskej 7/A, Riazanskej 52 a Hlavatého ulici 3.

Galeria Evolution de L’Art, internetová „komerčná” galéria založená rešpektovaným talianskym umelcom Cesarem Pietroiustim, ponúkala na predaj nematerializovateľné umelecké diela. Galéria bola ironizáciou a parodgalérií.

SPACE sa v rokoch 2000 – 2009 pravidelne zúčastňoval najrešpektovanejších medzinárodných veľtrhov súčasného umenia s cieľom zviditeľniť slovenských autorov na medzinárodnej umeleckej scéne. Navštívil Pulse New York, Pulse Miami, Viennafair, Art Forum Berlin, Arte Fierra Bologna, Kunst Zürich, Milano Flash Art show, Kunstart v Bolzane a iné.

Spolupracovali: Juraj Čarný, Dana Halušková, Lýdia Pribišová, Mira Keratová, Diana Majdáková, Ivana Madariová, Katarína Slaninová, Eliška Mazalánová, Andrea Kopernická, Lucia Gavulová, Lucia Čarná, Lucia Gregorová, Zuzana Žalmanová, Radka Žvaková, Laetitia Giorgino, Dano Dida, Peter Szalay, Peter Barényi, Denisa Gura Doričová, Andrej Jaroš, Sláva Daubnerová, Daniel Kordík, Daniel Malík, Silvia Jokelová a ďalší